Розділ VII. Податок на транспортні засоби - Home/server5/dogendocs/pars docs/tw refs/32/31113/31113


^ Розділ VII. Податок на транспортні засоби


Стаття 1. Визначення термінів


У цьому розділі терміни вживаються у розумінні розділу І Кодексу.


Стаття 2. Платники податку


2.1. Платниками податку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів в Україні та/або мають зареєстровані в Україні згідно із законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 3 цього розділу є об’єктами оподаткування.


Стаття 3. Об’єкти оподаткування податком


3.1. Транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування податком:

3.1.1) колісні транспортні засоби, крім:

а) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

б) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу у системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку визначеному таким головним органом;

в) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;

г) транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані, – код 8709 за УКТ ЗЕД;

ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

д) машин і механізмів для сільськогосподарських робіт – коди 8432 і 8433 за УКТ ЗЕД;

е) причепів (напівпричепів);

є) мопедів;

ж) велосипедів;

3.1.2) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

3.1.3) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

а) літаків і вертольотів Збройних Сил України;

б) літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.


Стаття 4. База оподаткування податку


4.1. База оподаткування визначається:

4.1.1) у колісних транспортних засобів:

а) для мотоциклів, легкових автомобілів (крім легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном), автобусів (у тому числі мікроавтобусів), тракторів, вантажних автомобілів (у тому числі сідельних тягачів, інших спеціалізованих та спеціальних вантажних транспортних засобів) – за об’ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах;

б) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, – за потужністю двигуна в кВт;

4.1.2) у суден:

а) для суден, обладнаних двигуном, – за потужністю двигуна в кВт;

б) для суден, які не обладнані двигуном, – за довжиною корпусу судна в сантиметрах;

4.1.3) у літаків, вертольотів – за максимальною злітною масою.

4.2. База оподаткування для транспортних засобів, зазначених у пункті 4.1 цієї статті, визначається окремо для кожного транспортного засобу.


Стаття 5. Ставки податку


5.1. Ставки податку для колісних транспортних засобів:

5.1.1) для мотоциклів:

Група

Об’єм циліндрів двигуна,

куб. сантиметрів

Ставка податку, гривень

за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 500

3

2

501

800

5

3

понад 800

10


5.1.2) для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Група

Об’єм циліндрів двигуна,

куб. сантиметрів

Ставка податку, гривень

за 100 куб. сантиметрів

об’єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 1 000

3

2

1 001

1 500

5

3

1501

1 800

7

4

1801

2 500

10

5

2 501

3 500

25

6

3 501

4 500

40

7

4 501

5 500

45

8

5 501

6 500

55

9

понад 6 500

60


5.1.3) для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, – 0,5 гривень за 1 кВт потужності двигуна;

5.1.4) для автобусів, в тому числі мікроавтобусів, – 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

5.1.5) для тракторів – 2,5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

5.1.6) для вантажних автомобілів:

Група

Об’єм циліндрів двигуна,

куб. сантиметрів

Ставка податку, гривень

за 100 куб. сантиметрів

об’єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 8 200

15

2

8 201

15 000

20

3

понад 15 000

25


Податок з власників транспортних засобів для вантажо-пасажирських автомобілів сплачується у розмірах, установлених для вантажних автомобілів.

5.1.7) для сідельних тягачів – 15 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна;

5.1.8) для автомобілів спеціального призначення – 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна.

5.2. Ставки податку для суден:

5.2.1) для суден, які оснащені стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка податку, гривень

за 1 кВт потужності двигуна

1

до 55 (включно)

2,5

2

понад 55

35.2.2) для суден, які не оснащені двигуном:

Група

Довжина корпусу судна, метрів

Ставка податку, гривень

за 100 сантиметрів довжини корпусу судна

1

до 7,5 (включно)

7

2

понад 7,5

14

5.3. Ставки податку для літаків і вертольотів:

5.3.1) для літаків – 0,2 гривні за кожний кілограм максимальної злітної маси;

5.3.2) для вертольотів – 0,3 гривні за кожний кілограм максимальної злітної маси.

5.4. При першій реєстрації транспортних засобів ставки податку, встановлені пунктами 5.1-5.3 цієї статті, застосовуються:

5.4.1) для нових транспортних засобів – з коефіцієнтом 1;

5.4.2) для транспортних засобів (крім транспортних засобів, зазначених у підпунктах 5.1.3 і 5.1.5 пункту 5.1 цієї статті), які використовувались до 8 років, – з коефіцієнтом 2;

5.4.3) для транспортних засобів, зазначених у пунктах 5.2. і 5.3 цієї статті, які використовувались понад 8 років, – з коефіцієнтом 3;

5.4.4) для транспортних засобів, зазначених у пункті 5.1 цієї статті (крім, транспортних засобів, зазначених у підпунктах 5.1.3 і 5.1.5 пункту 5.1 цієї статті), які використовувались понад 8 років, – з коефіцієнтом 40.

5.5. При реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, проходженні транспортними засобами чергового технічного огляду ставки податку, встановлені пунктами 5.1-5.3 цієї статті, застосовуються з коефіцієнтом 1.


Стаття 6. Індексація ставок податку


6.1. З 1 січня року набрання чинності цим Кодексом щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку за формулою:

Сі = Сб х дІ,

де Сі – проіндексована ставка податку у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми) за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна (1 кВт потужності двигуна; 100 сантиметрів довжини; кілограмів);

Сб – базова ставка податку, гривень за 100 кубічних сантиметрів об’єму циліндрів двигуна (1 кВт потужності двигуна; 100 сантиметрів довжини; кілограмів);

дІ – добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки, починаючи з року, який передує року набрання чинності цим Кодексом, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;

І – офіційно оприлюднений індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, у відсотках.

6.2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.

6.3. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розміри щороку до 1 лютого подається центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.

6.4. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені цим розділом.


Стаття 7. Пільги щодо податку

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1) фізичні особи, зазначені в пунктах 1 і 2 частини першої статті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, статтях 4 – 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, статтях 6 і 8 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) – щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. сантиметрів чи одного човна моторного або катера з довжиною корпусу не більш як 7,5 метра, крім морських;

7.1.2) фізичні особи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини першої статті 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, щодо одного легкового автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. сантиметрів чи одного човна моторного або катера з довжиною корпусу до 7,5 метра, крім морських, до їх відселення та протягом трьох років після переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зони посиленого радіоекологічного контролю;

7.1.3) на 50 відсотків – фізичні особи, у власності яких перебувають легкові автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів та вантажні автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. сантиметрів, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, – щодо одного із зазначених автомобілів;

7.1.4) на 50 відсотків – сільськогосподарські підприємства за трактори колісні (крім сідельних тягачів) та вантажні автомобілі;

7.1.5) державні підприємства “Міжнародний дитячий центр “Артек” і “Український дитячий центр “Молода гвардія” – за автобуси, в тому числі мікроавтобуси;

7.1.6) будинки-інтернати, територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян та відділення соціального допомоги вдома, центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, реабілітаційні центри та заклади охорони здоров`я, що повністю утримуються за рахунок бюджету.

7.2. Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

7.3. Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легкового автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. сантиметрів або одного вантажного автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. сантиметрів на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.


Стаття 8. Податковий період


8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.


Стаття 9. Строк сплати податку


9.1. Податок сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортного засобу, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів.

9.1. Податок сплачується:

9.1.1) фізичними особами – перед проведенням першої реєстрації транспортного засобу, реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед черговим технічним оглядом транспортних засобів щороку або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

9.1.2) юридичними особами – щокварталу рівними частинами (від річної суми податку, зазначеної у поданому до органу державної податкової служби розрахунку) до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

9.2. За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні, податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. За транспортні засоби, які вперше реєструються в Україні, податок сплачується за весь рік перед їх першою реєстрацією. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в десятиденний строк після їх реєстрації подається до відповідного органу державної податкової служби з обов’язковим наданням копій реєстраційних документів, завірених відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.


Стаття 10. Порядок обчислення і сплати податку


10.1. Сума податку обчислюється стосовно кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки (проіндексованої ставки) податку та відповідного коефіцієнту, зазначеного у пунктах 5.4 і 5.5 статті 5 цього розділу.

10.2. Податок сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

10.3. Юридичні особи в десятиденний строк після реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів подають відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми податку за такі транспортні засоби за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби. До розрахунку обов’язково надаються копії реєстраційних документів, завірених відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

10.4. Платники податку зобов’язані при першій реєстрації в Україні, реєстрації, перереєстрації, знятті з обліку або черговому технічному огляді транспортних засобів пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати податку, – відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

10.5. У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні, реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку і черговий технічний огляд транспортних засобів не проводяться.

10.6. У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачували податок, такі особи зобов’язані сплатити його не більш як за три попередні роки. Перерахування неправильно сплаченого податку здійснюється не більш як за три попередні роки.

10.7. Органи, що проводять державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані повідомляти органи державної податкової служби про транспортні засоби, зареєстровані або зняті з реєстрації, а також про осіб, на яких вони зареєстровані. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням відповідного центрального органу, який реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху і державної реєстрації транспортних засобів.7268209637789830.html
7268250566067175.html
7268345257316133.html
7268514564370818.html
7268579740752805.html