1. Затвердити Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (далі Правила) (додаються) - страница 7

(1) Максимальна маса брутто комбінованої тари не повинна
перевищувати 30 кг, а для лотків, обгорнутих термоусадковим
матеріалом або плівкою, вона не повинна перевищувати 20 кг.

(2) При дотриманні вказаних у таблиці максимальних кількостей
умісту небезпечні вантажі можуть упаковуватися сумісно з іншими
виробами та речовинами за умови, що в разі витоку вони не
вступлять з ними в небезпечну реакцію.

(3) У разі перевезення однорідних сумішей 3-го класу
небезпеки, що містять воду, указані кількості стосуються тільки
речовин 3-го класу небезпеки, що в них містяться.

(4) Коли речовини з N ООН 2315, 3151, 3152 і 3432
перевозяться в приладах, кількість небезпечного вантажу, що
міститься в одному приладі, не повинна перевищувати кількості,
передбаченої для внутрішньої тари. Для упаковки приладів не
дозволяється використовувати лотки, обгорнуті термоусадковим
матеріалом або плівкою.

{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 613
( z0858-06 ) від 27.06.2006 }Додаток 4
до пункту 4.4.1
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


^ ДОДАТКОВІ УМОВИ
перевезення та вимоги до транспортних засобів
або контейнерів, що перевозять небезпечні
вантажі навалом (насипом)


------------------------------------------------------------------

| N | Вантажі, дозволені до | Додаткові умови перевезення |

|з/п| перевезення | та вимоги до транспортних |

| |------------------------------| засобів або контейнерів |

| |Номер| Найменування та |Група | |

| | ООН | опис |упако-| |

| | | |вки | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|1 |1309 |АЛЮМІНІЙ - |III |Перевезення дозволяється в |

| | |ПОРОШОК ПОКРИТИЙ | |закритих чи критих брезентом |

| |-----+-----------------+------|транспортних засобах, у |

| |1312 |БОРНЕОЛ |III |закритих контейнерах або |

| |-----+-----------------+------|великих критих брезентом |

| |1313 |КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ |III |контейнерах |

| |-----+-----------------+------| |

| |1314 |КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ |III | |

| | |РОЗПЛАВЛЕНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1318 |КОБАЛЬТУ РЕЗИНАТ |III | |

| | |ОСАДЖЕНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1325 |ЛЕГКОЗАЙМИСТА |III | |

| | |ТВЕРДА РЕЧОВИНА | | |

| | |ОРГАНІЧНА, Н.З.К.| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1328 |ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТ- |III | |

| | |РАМІН | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1330 |МАРГАНЦЮ РЕЗИНАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1332 |МЕТАЛЬДЕГІД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1338 |ФОСФОР АМОРФНИЙ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1346 |КРЕМНІЙ - ПОРОШОК|III | |

| | |АМОРФНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1350 |СІРКА |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1408 |ФЕРОСИЛІЦІЙ з |III | |

| | |масовою часткою | | |

| | |кременю не менше | | |

| | |30%, але менше | | |

| | |90% | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1869 |МАГНІЙ або МАГНІЮ|III | |

| | |СПЛАВИ, що | | |

| | |містять більше | | |

| | |50% магнію | | |

| | |(гранули, стружки| | |

| | |або стрічки) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2001 |КОБАЛЬТУ |III | |

| | |НАФТЕНАТИ - | | |

| | |ПОРОШОК | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2213 |ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2538 |НІТРОНАФТАЛІН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2687 |ДИЦИКЛОГЕКСИЛА- |III | |

| | |МОНІЮ НІТРИТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2714 |ЦИНКУ РЕЗИНАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2715 |АЛЮМІНІЮ РЕЗИНАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2717 |КАМФАРА |III | |

| | |синтетична | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2858 |ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у |III | |

| | |вигляді спіралей | | |

| | |із дроту, | | |

| | |оброблених | | |

| | |металевих листів,| | |

| | |штаб (тонше 254 | | |

| | |мікрометрів, але | | |

| | |не тонше 18 | | |

| | |мікрометрів) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2878 |ТИТАН - ПОРИСТІ |III | |

| | |ГРАНУЛИ або ТИТАН| | |

| | |- ПОРИСТІ ПОРОШКИ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2989 |СВИНЦЮ ФОСФІТ |III | |

| | |ДВОЗАМІНЕНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3089 |МЕТАЛЕВИЙ ПОРОШОК|III | |

| | |ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, | | |

| | |Н.З.К | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3178 |ЛЕГКОЗАЙМИСТА |III | |

| | |ТВЕРДА РЕЧОВИНА | | |

| | |НЕОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3181 |СОЛІ МЕТАЛІВ |III | |

| | |ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК| | |

| | |ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, | | |

| | |Н.З.К | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3182 |ГІДРИДИ МЕТАЛІВ |III | |

| | |ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|2 |1334 |НАФТАЛІН СИРИЙ |III |Перевезення дозволяється у: |

| | |або НАФТАЛІН | |- закритих транспортних |

| | |ОЧИЩЕНИЙ | |засобах з металевим кузовом; |

| | | | |- закритих металевих |

| | | | |контейнерах; |

| | | | |- критих брезентом, що не |

| | | | |займається, металевих кузовах|

| | | | |транспортних засобів та |

| | | | |великих металевих |

| | | | |контейнерах: |

| | | | |критих брезентом, що не |

| | | | |горить, кузовах транспортних |

| | | | |засобів та контейнерах, |

| | | | |підлога та стінки яких |

| | | | |захищені від впливу речовини,|

| | | | |що перевозиться |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|3 |1841 |АЦЕТАЛЬДЕГІДАМІАК|III |Перевезення дозволяється в |

| |-----+-----------------+------|критих брезентом транспортних|

| |1931 |ЦИНКУ ДИТІОНІТ |III |засобах та в критих брезентом|

| | |(ЦИНКУ | |великих контейнерах, що мають|

| | |ГІДРОСУЛЬФІТ) | |вентиляцію |

| |-----+-----------------+------| |

| |2211 |ПОЛІМЕР, ЩО |III | |

| | |СПІНЮЄТЬСЯ | | |

| | |ГРАНУЛЬОВАНИЙ, | | |

| | |який виділяє | | |

| | |займисті пари | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2969 |КАСТОРОВІ БОБИ |II | |

| | |або КАСТОРОВЕ | | |

| | |БОРОШНО або | | |

| | |КАСТОРОВІ | | |

| | |ПЛАСТІВЦІ або | | |

| | |КАСТОРОВА МАКУХА | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3077 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА, |III | |

| | |НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ | | |

| | |НАВКОЛИШНЬОГО | | |

| | |СЕРЕДОВИЩА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3170 |АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ |II | |

| | |ПРОДУКТИ | | |

| | |ПЛАВЛЕННЯ або | | |

| | |АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ | | |

| | |ПРОДУКТИ | | |

| | |ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3175 |РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ |II | |

| | |або СУМІШІ | | |

| | |РЕЧОВИН ТВЕРДИХ | | |

| | |(ТАКІ, ЯК | | |

| | |ПРЕПАРАТИ ТА | | |

| | |ВІДХОДИ), ЩО | | |

| | |МІСТЯТЬ | | |

| | |ЛЕГКОЗАЙМИСТУ | | |

| | |РІДИНУ, Н.З.К., з| | |

| | |температурою | | |

| | |спалаху менше | | |

| | |61 град.C | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3314 |ПЛАСТИЧНА ФОРМОВА|III | |

| | |СПОЛУКА у вигляді| | |

| | |тістоподібної | | |

| | |маси, у формі | | |

| | |листа або що | | |

| | |одержана шляхом | | |

| | |екструзії джгута | | |

| | |та що виділяє | | |

| | |займисті пари | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|4 |1361 |ВУГІЛЛЯ |III |Перевезення дозволяється в |

| | |тваринного або | |закритих чи критих брезентом |

| | |рослинного | |транспортних засобах з |

| | |походження | |металевим кузовом та в |

| |-----+-----------------+------|закритих металевих |

| |1362 |ВУГІЛЛЯ |III |контейнерах або критих |

| | |АКТИВОВАНЕ | |брезентом великих металевих |

| |-----+-----------------+------|контейнерах |

| |1363 |КОПРА |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1364 |БАВОВНИ ВІДХОДИ, |III | |

| | |ПРОСОЧЕНІ МАСЛОМ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1365 |БАВОВНА ВОЛОГА |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1373 |ВОЛОКНА або |III | |

| | |ТКАНИНИ | | |

| | |ТВАРИННОГО або | | |

| | |РОСЛИННОГО або | | |

| | |СИНТЕТИЧНОГО | | |

| | |ПОХОДЖЕННЯ, | | |

| | |Н.З.К., просочені| | |

| | |маслом | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1376 |ЗАЛІЗА ОКСИД |III | |

| | |ВІДПРАЦЬОВАНИЙ | | |

| | |або ЗАЛІЗО | | |

| | |ГУБЧАСТЕ - | | |

| | |ВІДХОДИ, одержані| | |

| | |при очищенні | | |

| | |кам'яновугільного| | |

| | |газу | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1379 |ПАПІР, ОБРОБЛЕНИЙ|III | |

| | |НЕНАСИЧЕНИМИ | | |

| | |МАСЛАМИ, не | | |

| | |повністю | | |

| | |висушений | | |

| | |(включаючи папір | | |

| | |копіювальний) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1386 |МАКУХА з масовою |III | |

| | |часткою олії | | |

| | |більше 1,5% і | | |

| | |вологи не більше | | |

| | |11% | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2217 |МАКУХА з масовою |III | |

| | |часткою рослинної| | |

| | |олії не більше | | |

| | |1,5% і вологи не | | |

| | |більше 11% | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2793 |СТРУЖКА, ОШУРКИ |III | |

| | |або ОБРІЗКИ | | |

| | |ЧОРНИХ МЕТАЛІВ, | | |

| | |що схильні до | | |

| | |самонагрівання | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|5 |2008 |ЦИРКОНІЙ - |III |До перевезення допускаються |

| | |ПОРОШОК СУХИЙ | |тільки тверді відходи в |

| |-----+-----------------+------|закритих чи критих брезентом |

| |2009 |ЦИРКОНІЙ СУХИЙ у |III |транспортних засобах з |

| | |вигляді | |металевим кузовом та в |

| | |оброблених | |закритих металевих |

| | |листів, штаб або | |контейнерах або критих |

| | |змійовиків із | |брезентом великих металевих |

| | |дроту у бухтах | |контейнерах |

| |-----+-----------------+------| |

| |2210 |МАНЕБ або МАНЕБУ |III | |

| | |ПРЕПАРАТ, що | | |

| | |містить не менше | | |

| | |60% манебу | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2545 |ГАФНІЙ - ПОРОШОК |III | |

| | |СУХИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2546 |ТИТАН - ПОРОШОК |III | |

| | |СУХИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2881 |КАТАЛІЗАТОР |III | |

| | |МЕТАЛЕВИЙ СУХИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3189 |МЕТАЛІЧНИЙ |III | |

| | |ПОРОШОК, ЩО | | |

| | |СХИЛЬНИЙ ДО | | |

| | |САМОНАГРІВАННЯ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3190 |РЕЧОВИНА, ЩО |III | |

| | |СХИЛЬНА ДО | | |

| | |САМОНАГРІВАННЯ, | | |

| | |ТВЕРДА | | |

| | |НЕОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|6 |1394 |АЛЮМІНІЮ КАРБІД |II |Перевезення дозволяється в |

| |-----+-----------------+------|спеціально обладнаних |

| |1396 |АЛЮМІНІЙ - |III |транспортних засобах та |

| | |ПОРОШОК | |контейнерах. Отвори, що |

| | |НЕПОКРИТИЙ | |використовуються для |

| |-----+-----------------+------|завантаження та |

| |1398 |АЛЮМІНІЙ |III |розвантаження, повинні |

| | |КРЕМНИСТИЙ - | |закриватись герметично |

| | |ПОРОШОК | | |

| | |НЕПОКРИТИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1402 |КАЛЬЦІЮ КАРБІД |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1405 |КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1418 |МАГНІЙ - ПОРОШОК |III | |

| | |або МАГНІЮ СПЛАВИ| | |

| | |- ПОРОШОК | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1435 |ШЛАК ЦИНКОВИЙ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1436 |ЦИНК ПОРОШОК або |III | |

| | |ЦИНК - ПИЛ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2813 |РЕЧОВИНА ТВЕРДА, |III | |

| | |ЩО РЕАГУЄ З | | |

| | |ВОДОЮ, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2844 |КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ |III | |

| | |СИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2950 |МАГНІЙ У ГРАНУЛАХ|III | |

| | |ПОКРИТИЙ, розмір | | |

| | |частинок не менше| | |

| | |149 мікрометрів | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2968 |МАНЕБ |III | |

| | |СТАБІЛІЗОВАНИЙ | | |

| | |або МАНЕБУ | | |

| | |ПРЕПАРАТ | | |

| | |СТАБІЛІЗОВАНИЙ | | |

| | |проти | | |

| | |самонагрівання | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3170 |АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ |III | |

| | |ПРОДУКТИ | | |

| | |ПЛАВЛЕННЯ або | | |

| | |АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ | | |

| | |ПРОДУКТИ | | |

| | |ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3208 |МЕТАЛІЧНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА, ЩО | | |

| | |РЕАГУЄ З ВОДОЮ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3209 |МЕТАЛІЧНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА, ЩО | | |

| | |РЕАГУЄ З ВОДОЮ, | | |

| | |ЯКА СХИЛЬНА ДО | | |

| | |САМОНАГРІВАННЯ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|7 |1408 |ФЕРОСИЛІЦІЙ з |III |Перевезення дозволяється в |

| | |масовою часткою | |закритих транспортних засобах|

| | |кременю не менше | |чи контейнерах або критих |

| | |30%, але менше | |брезентом транспортних |

| | |90% | |засобах чи великих |

| |-----+-----------------+------|контейнерах за умови, що |

| |3170 |АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ |III |речовина в шматках |

| | |ПРОДУКТИ | | |

| | |ПЛАВЛЕННЯ або | | |

| | |АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ | | |

| | |ПРОДУКТИ | | |

| | |ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|8 |1438 |АЛЮМІНІЮ НІТРАТ |III |Перевезення дозволяється |

| |-----+-----------------+------|повним завантаженням у |

| |1442 |АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ |II |закритих транспортних засобах|

| |-----+-----------------+------|та контейнерах або критих |

| |1444 |АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ|III |брезентом транспортних |

| |-----+-----------------+------|засобах чи великих |

| |1450 |БРОМАТИ |II |контейнерах, критих |

| | |НЕОРГАНІЧНІ, | |брезентом, що не промокає і |

| | |Н.З.К. | |не займається. Транспортні |

| |-----+-----------------+------|засоби та контейнери повинні |

| |1451 |ЦЕЗІЮ НІТРАТ |III |мати таку конструкцію, яка б |

| |-----+-----------------+------|запобігала стиканню |

| |1452 |КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТ |II |небезпечної речовини з |

| |-----+-----------------+------|деревом чи будь-яким іншим |

| |1454 |КАЛЬЦІЮ НІТРАТ |III |горючим матеріалом у разі її |

| |-----+-----------------+------|витоку або висипання. Якщо |

| |1455 |КАЛЬЦІЮ ПЕРХЛОРАТ|II |кузов або контейнер |

| |-----+-----------------+------|виготовлені з дерева чи |

| |1458 |ХЛОРАТУ ТА БОРАТУ|II, |іншого горючого матеріалу, їх|

| | |СУМІШ |III |внутрішня поверхня повинна |

| |-----+-----------------+------|бути покрита ізолюючою |

| |1459 |ХЛОРАТУ ТА МАГНІЮ|II, |вогнестійкою обшивкою або |

| | |ХЛОРИДУ СУМІШ |III |обшивкою, виготовленою із |

| |-----+-----------------+------|силікату натрію чи іншої |

| |1461 |ХЛОРАТИ |II |аналогічної речовини |

| | |НЕОРГАНІЧНІ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1465 |ДИДИМУ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1466 |ЗАЛІЗА НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1467 |ГУАНІДИНУ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1473 |МАГНІЮ БРОМАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1474 |МАГНІЮ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1475 |МАГНІЮ ПЕРХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1477 |НІТРАТИ |III | |

| | |НЕОРГАНІЧНІ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1481 |ПЕРХЛОРАТИ |II, | |

| | |НЕОРГАНІЧНІ, |III | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1484 |КАЛІЮ БРОМАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1485 |КАЛІЮ ХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1486 |КАЛІЮ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1487 |КАЛІЮ НІТРАТУ І |II | |

| | |НАТРІЮ НІТРИТУ | | |

| | |СУМІШ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1488 |КАЛІЮ НІТРИТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1489 |КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1492 |КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1493 |СРІБЛА НІТРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1494 |НАТРІЮ БРОМАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1495 |НАТРІЮ ХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1498 |НАТРІЮ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1499 |НАТРІЮ НІТРАТУ ТА|III | |

| | |КАЛІЮ НІТРАТУ | | |

| | |СУМІШ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1502 |НАТРІЮ ПЕРХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1505 |НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ|III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1506 |СТРОНЦІЮ ХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1507 |СТРОНЦІЮ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1508 |СТРОНЦІЮ |II | |

| | |ПЕРХЛОРАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1513 |ЦИНКУ ХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1942 |АМОНІЮ НІТРАТ, що|III | |

| | |містить не більше| | |

| | |0,2% горючих | | |

| | |речовин | | |

| | |(включаючи | | |

| | |будь-яку | | |

| | |органічну | | |

| | |речовину, що | | |

| | |розрахована за | | |

| | |вуглецем), за | | |

| | |винятком домішок | | |

| | |іншої речовини | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2067 |ДОБРИВО НА ОСНОВІ|III | |

| | |НІТРАТУ АМОНІЮ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2469 |ЦИНКУ БРОМАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2720 |ХРОМУ (III) |III | |

| | |НІТРАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2721 |МІДІ (III) ХЛОРАТ|II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2722 |ЛІТІЮ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2723 |МАГНІЮ ХЛОРАТ |II | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2724 |МАРГАНЦЮ (II) |III | |

| | |НІТРАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2725 |НІКЕЛЮ (II) |III | |

| | |НІТРАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2726 |НІКЕЛЮ (II) |III | |

| | |НІТРИТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2728 |ЦИРКОНІЮ НІТРАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3215 |ПЕРСУЛЬФАТИ |III | |

| | |НЕОРГАНІЧНІ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|9 |1564 |БАРІЮ СПОЛУКА, |III |Перевезення дозволяється |

| | |Н.З.К. | |повним завантаженням у критих|

| | | | |брезентом транспортних |

| |-----+-----------------+------|засобах, в закритих |

| |1884 |БАРІЮ ОКСИД |III |контейнерах чи у критих |

| | | | |брезентом великих контейнерах|

| | | | |із суцільними стінками |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|10 |1794 |СВИНЦЮ СУЛЬФАТ, |II |Перевезення дозволяється |

| | |що містить більше| |повним завантаженням у критих|

| | |3% вільної | |брезентом транспортних |

| | |кислоти | |засобах, у закритих |

| |-----+-----------------+------|контейнерах чи в критих |

| |2506 |АМОНІЮ |II |брезентом великих контейнерах|

| | |ГІДРОСУЛЬФАТ | |із суцільними стінками. Кузов|

| |-----+-----------------+------|транспортного засобу чи |

| |2509 |КАЛІЮ |II |корпус контейнера повинні |

| | |ГІДРОСУЛЬФАТ | |мати відповідне досить міцне |

| | | | |внутрішнє покриття |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|11 |1544 |АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ,|III |Перевезення дозволяється |

| | |Н.З.К. або | |повним завантаженням у |

| | |АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ | |закритих контейнерах чи в |

| | |ТВЕРДІ, Н.З.К | |критих брезентом великих |

| |-----+-----------------+------|контейнерах із суцільними |

| |1548 |АНІЛІНУ |III |стінками |

| | |ГІДРОХЛОРИД | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1549 |СУРМИ СПОЛУКА |III | |

| | |НЕОРГАНІЧНА | | |

| | |ТВЕРДА, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1550 |СУРМИ ЛАКТАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1551 |СУРМИ-КАЛІЮ |III | |

| | |ТАРТРАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1557 |АРСЕНУ СПОЛУКА |III | |

| | |ТВЕРДА, Н.З.К. | | |

| | |неорганічна, | | |

| | |включаючи: | | |

| | |арсенати, н.з.к, | | |

| | |арсеніти, н.з.к.,| | |

| | |та арсену | | |

| | |сульфіди, н.з.к | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1566 |БЕРИЛІЮ СПОЛУКА, |III | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1579 |4-ХЛОР-о-ТОЛУІДИН|III | |

| | |ГІДРОХЛОРИД | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1588 |ЦІАНІДИ |III | |

| | |НЕОРГАНІЧНІ | | |

| | |ТВЕРДІ, Н.З.К | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1601 |ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ |III | |

| | |ЗАСІБ ТВЕРДИЙ | | |

| | |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1616 |СВИНЦЮ АЦЕТАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1655 |НІКОТИНУ СПОЛУКА |III | |

| | |ТВЕРДА, Н.З.К. | | |

| | |або НІКОТИНУ | | |

| | |ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ,| | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1663 |НІТРОФЕНОЛИ (о-, |III | |

| | |м-, п-) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1673 |ФЕНІЛЕНДІАМІНИ |III | |

| | |(о-, м-, п-) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1690 |НАТРІЮ ФТОРИД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1709 |2,4-ТОЛУІЛЕНДІА- |III | |

| | |МІН | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1710 |ТРИХЛОРЕТИЛЕН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1812 |КАЛІЮ ФТОРИД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2020 |ХЛОРФЕНОЛИ ТВЕРДІ|III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2025 |РТУТІ СПОЛУКА |III | |

| | |ТВЕРДА, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2026 |ФЕНІЛРТУТІ |III | |

| | |СПОЛУКА, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2074 |АКРИЛАМІД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2077 |альфа-НАФТИЛАМІН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2233 |ХЛОРАНІЗИДИНИ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2235 |ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ|III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2237 |ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2239 |ХЛОРТОЛУЇДИНИ |III | |

| | |тверді | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2291 |СВИНЦЮ СПОЛУКА |III | |

| | |РОЗЧИННА, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2433 |ХЛОРНІТРОТОЛУОЛИ |III | |

| | |ТВЕРДІ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2446 |НІТРОКРЕЗОЛИ |III | |

| | |тверді | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2473 |НАТРІЮ АРСАНІЛАТ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2505 |АМОНІЮ ФТОРИД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2512 |АМІНОФЕНОЛИ (о-, |III | |

| | |м-, п-) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2516 |ВУГЛЕЦЮ |III | |

| | |ТЕТРАБРОМІД | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2570 |КАДМІЮ СПОЛУКА |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2588 |ПЕСТИЦИД ТВЕРДИЙ |III | |

| | |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2651 |4,4Т-ДІАМІНОДИ- |III | |

| | |ФЕНІЛ-МЕТАН | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2655 |КАЛІЮ |III | |

| | |ФТОРОСИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2659 |НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ|III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2660 |НІТРОТОЛУЇДИНИ |III | |

| | |(МОНО-) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2662 |ГІДРОХІНОН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2674 |НАТРІЮ |III | |

| | |ФТОРОСИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2713 |АКРИДИН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2716 |БИТИНДІОЛ-1,4 |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2729 |ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2730 |НІТРОАНІЗОЛИ |III | |

| | |ТВЕРДІ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2732 |НІТРОБЕНЗОЛИ |III | |

| | |ТВЕРДІ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2753 |N-ЕТИЛБЕНЗИЛТО- |III | |

| | |ЛУЇДИНИ ТВЕРДІ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2757 |ПЕСТИЦИД НА |III | |

| | |ОСНОВІ КАРБАМАТІВ| | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2759 |ПЕСТИЦИД |III | |

| | |АРСЕНОВМІСНИЙ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2761 |ПЕСТИЦИД |III | |

| | |ХЛОРООРГАНІЧНИЙ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2763 |ПЕСТИЦИД НА |III | |

| | |ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2771 |ПЕСТИЦИД НА |III | |

| | |ОСНОВІ | | |

| | |ТІОКАРБАМАТІВ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2775 |ПЕСТИЦИД |III | |

| | |МІДЄВМІСНИЙ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2777 |ПЕСТИЦИД |III | |

| | |РТУТЄВМІСНИЙ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2779 |ПЕСТИЦИД - |III | |

| | |ПОХІДНИЙ | | |

| | |НІТРОФЕНОЛУ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2781 |ПЕСТИЦИД - |III | |

| | |ПОХІДНИЙ | | |

| | |ДИПІРИДИЛУ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2783 |ПЕСТИЦИД |III | |

| | |ФОСФОРООРГАНІЧНИЙ| | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2786 |ПЕСТИЦИД |III | |

| | |ОЛОВООРГАНІЧНИЙ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2811 |ТОКСИЧНА РЕЧОВИНА|III | |

| | |ТВЕРДА ОРГАНІЧНА,| | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2853 |МАГНІЮ |III | |

| | |ФТОРОСИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2854 |АМОНІЮ |III | |

| | |ФТОРОСИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2855 |ЦИНКУ |III | |

| | |ФТОРОСИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2856 |ФТОРОСИЛІКАТИ, |III | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2862 |ВАНАДІЮ |III | |

| | |ПЕНТАОКСИД | | |

| | |неплавлений | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2871 |СУРМА - ПОРОШОК |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2875 |ГЕКСАХЛОРОФЕН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2876 |РЕЗОРЦИН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3027 |ПЕСТИЦИД - |III | |

| | |ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ| | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3143 |БАРВНИК ТВЕРДИЙ |III | |

| | |ТОКСИЧНИЙ, | | |

| | |Н.З.К., або | | |

| | |НАПІВПРОДУКТ | | |

| | |СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ| | |

| | |ТВЕРДИЙ | | |

| | |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3146 |ОЛОВООРГАНІЧНА |III | |

| | |СПОЛУКА ТВЕРДА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3172 |ТОКСИНИ, ДОБУТІ З|III | |

| | |ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ,| | |

| | |ТВЕРДІ, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3249 |ЛІКАРСЬКИЙ |III | |

| | |ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ | | |

| | |ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3278 |ФОСФОРООРГАНІЧНА |III | |

| | |СПОЛУКА ТОКСИЧНА,| | |

| | |Н.З.К., тверда | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3280 |АРСЕНО-ОРГАНІЧНА |III | |

| | |СПОЛУКА, Н.З.К., | | |

| | |тверда | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3281 |КАРБОНІЛИ |III | |

| | |МЕТАЛІВ, Н.З.К., | | |

| | |тверді | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3282 |МЕТАЛООРГАНІЧНА |III | |

| | |СПОЛУКА ТОКСИЧНА,| | |

| | |Н.З.К., тверда | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3283 |СЕЛЕНУ СПОЛУКА, |III | |

| | |Н.З.К | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3284 |ТЕЛУРУ СПОЛУКА, |III | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3285 |ВАНАДІЮ СПОЛУКА, |III | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3288 |ТОКСИЧНА РЕЧОВИНА|III | |

| | |ТВЕРДА | | |

| | |НЕОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3345 |ПЕСТИЦИД - |III | |

| | |ПОХІДНИЙ | | |

| | |ФЕНОКСІОЦТОВОЇ | | |

| | |КИСЛОТИ ТВЕРДИЙ | | |

| | |ТОКСИЧНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3349 |ПЕСТИЦИД НА |III | |

| | |ОСНОВІ | | |

| | |ПІРЕТРОІДІВ | | |

| | |ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ| | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|12 |1740 |ГІДРОФТОРИДИ, |III |До перевезення допускаються |

| | |Н.З.К | |тільки відходи повним |

| |-----+-----------------+------|завантаженням у закритих |

| |1759 |КОРОЗІЙНА |III |контейнерах чи в критих |

| | |РЕЧОВИНА ТВЕРДА, | |брезентом великих контейнерах|

| | |Н.З.К. | |із суцільними стінками. |

| |-----+-----------------+------|Контейнери повинні мати |

| |1773 |ЗАЛІЗА (III) |III |відповідне досить міцне |

| | |ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ | |внутрішнє покриття |

| |-----+-----------------+------| |

| |1805 |КИСЛОТА ФОСФОРНА |III | |

| | |ТВЕРДА | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |1907 |ВАПНО НАТРОННЕ, |III | |

| | |що містить більше| | |

| | |4% натрію | | |

| | |гідроксиду | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2214 |АНГІДРИД |III | |

| | |ФТАЛЬОВИЙ, що | | |

| | |містить більше | | |

| | |0,05% малеїнового| | |

| | |ангідриду | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2215 |АНГІДРИД |III | |

| | |МАЛЕЇНОВИЙ | | |

| | |РОЗПЛАВЛЕНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2280 |ГЕКСАМЕТИЛЕНДИА- |III | |

| | |МІН ТВЕРДИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2331 |ЦИНКУ ХЛОРИД |III | |

| | |БЕЗВОДНИЙ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2430 |АЛКІФЕНОЛИ |III | |

| | |ТВЕРДІ, Н.З.К. | | |

| | |(включаючи С2-С12| | |

| | |гомологи) | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2440 |ОЛОВА ХЛОРИДУ |III | |

| | |ПЕНТАГІДРАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2475 |ВАНАДІЮ ТРИХЛОРИД|III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2503 |ЦИРКОНІЮ |III | |

| | |ТЕТРАХЛОРИД | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2507 |КИСЛОТА |III | |

| | |ХЛОРПЛАТИНОВА | | |

| | |ТВЕРДА | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2508 |МОЛІБДЕНУ |III | |

| | |ПЕНТАХЛОРИД | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2511 |КИСЛОТА |III | |

| | |2-ХЛОРПРОПІНОВА | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2578 |ФОСФОРУ ТРИОКСИД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2579 |ПІПЕРАЗИН |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2585 |АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ|III | |

| | |ТВЕРДІ або | | |

| | |АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ| | |

| | |ТВЕРДІ, що | | |

| | |містять не більше| | |

| | |5% вільної | | |

| | |сірчаної кислоти | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2698 |АНГІДРИДИ |III | |

| | |ТЕТРАГІДРОФТАЛЬО-| | |

| | |ВІ з масовою | | |

| | |часткою | | |

| | |малеїнового | | |

| | |ангідриду більше | | |

| | |0,05% | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2802 |МІДІ ХЛОРИД |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2803 |ГАЛІЙ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2823 |КИСЛОТА КРОТОНОВА|III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2834 |КИСЛОТА |III | |

| | |ФОСФОРИСТА | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2865 |ГІДРОКСИЛАМІНУ |III | |

| | |СУЛЬФАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2869 |ТИТАНУ ТРИХЛОРИДУ|III | |

| | |СУМІШ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2905 |ФЕНОЛЯТИ ТВЕРДІ |III | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2923 |КОРОЗІЙНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА ТВЕРДА | | |

| | |ТОКСИЧНА, Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |2967 |КИСЛОТА |III | |

| | |СУЛЬФАМІНОВА | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3147 |БАРВНИК ТВЕРДИЙ |III | |

| | |КОРОЗІЙНИЙ, | | |

| | |Н.З.К., або | | |

| | |НАПІВПРОДУКТ | | |

| | |СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ| | |

| | |ТВЕРДИЙ | | |

| | |КОРОЗІЙНИЙ, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3253 |НАТРІЮ |III | |

| | |ТРИОКСОСИЛІКАТ | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3259 |АМІНИ ТВЕРДІ |III | |

| | |КОРОЗІЙНІ, | | |

| | |Н.З.К., або | | |

| | |ПОЛІАМІНИ ТВЕРДІ | | |

| | |КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.| | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3260 |КОРОЗІЙНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА ТВЕРДА | | |

| | |КИСЛА | | |

| | |НЕОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3261 |КОРОЗІЙНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА ТВЕРДА | | |

| | |КИСЛА ОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3262 |КОРОЗІЙНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА ТВЕРДА | | |

| | |ЛУЖНА | | |

| | |НЕОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

| |-----+-----------------+------| |

| |3263 |КОРОЗІЙНА |III | |

| | |РЕЧОВИНА ТВЕРДА | | |

| | |ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, | | |

| | |Н.З.К. | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|13 |3243 |РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, |II |Перевезення дозволяється в |

| | |ЯКІ МІСТЯТЬ | |критих брезентом транспортних|

| | |ТОКСИЧНУ РІДИНУ, | |засобах, закритих контейнерах|

| | |Н.З.К. | |або критих брезентом великих |

| | | | |контейнерах із суцільними |

| | | | |стінками. Корпус транспортних|

| | | | |засобів або контейнерів |

| | | | |повинен бути герметичним |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|14 |3291 |ВІДХОДИ |II |Перевезення дозволяється в |

| | |ЛІКАРНЯНОГО | |спеціально обладнаних |

| | |ПОХОДЖЕННЯ, | |транспортних засобах у такий |

| | |РІЗНІ, Н.З.К., | |спосіб, щоб уникнути |

| | |або (БІО)МЕДИЧНІ | |виникнення небезпеки для |

| | |ВІДХОДИ, Н.З.К., | |людей, тварин та |

| | |або МЕДИЧНІ | |навколишнього середовища, |

| | |ВІДХОДИ, ЩО | |наприклад шляхом їх |

| | |ПІДПАДАЮТЬ ПІД | |завантаження в мішки та |

| | |ДІЮ СПЕЦІАЛЬНИХ | |забезпечення герметичності |

| | |ПРАВИЛ, Н.З.К. | | |

|---+-----+-----------------+------+-----------------------------|

|15 |2794 |БАТАРЕЇ РІДИННІ |III |Відпрацьовані батареї можуть |

| | |КИСЛОТНІ | |перевозитись у спеціально |

| | |електричні | |обладнаних транспортних |

| | |акумуляторні | |засобах або контейнерах. |

| |-----+-----------------+------|Використання великих |

| |2795 |БАТАРЕЇ РІДИННІ |III |пластмасових контейнерів |

| | |ЛУЖНІ електричні | |забороняється. Малі |

| | |акумуляторні | |пластмасові контейнери при їх|

| |-----+-----------------+------|повному завантаженні повинні |

| |2800 |БАТАРЕЇ РІДИННІ, |III |витримати без порушення |

| | |ЩО НЕ | |цілісності випробування на |

| | |ПРОЛИВАЮТЬСЯ, | |удар при скиданні з висоти |

| | |електричні | |0,8 м на тверду поверхню при |

| | |акумуляторні | |температурі мінус 18 град. С.|

| |-----+-----------------+------|Вантажні відділення |

| |3028 |БАТАРЕЇ СУХІ, ЩО |III |транспортних засобів чи |

| | |МІСТЯТЬ КАЛІЮ | |контейнерів повинні |

| | |ГІДРОКСИД | |виготовлятися із сталі, |

| | |ТВЕРДИЙ, | |стійкої до впливу корозійних |

| | |електричні | |речовин, які містяться в |

| | |акумуляторні | |батареях. Менш стійкі до |

| | | | |корозійного впливу сталі |

| | | | |можуть використовуватися у |

| | | | |випадках, коли товщина стінок|

| | | | |досить велика або коли є |

| | | | |корозійностійка пластмасова |

| | | | |обшивка. Відкриті вантажні |

| | | | |відділення повинні |

| | | | |накриватися чохлом із |

| | | | |корозійностійкого матеріалу. |

| | | | |Вантаж не повинен |

| | | | |перевищувати висоти стінок |

| | | | |транспортних засобів або |

| | | | |контейнерів. У кузові |

| | | | |транспортного засобу або |

| | | | |контейнері забороняється |

| | | | |спільне перевезення батарей, |

| | | | |що містять різні речовини, а |

| | | | |також інших вантажів, що |

| | | | |можуть вступати в небезпечні |

| | | | |реакції один з одним. Під час|

| | | | |перевезення на поверхню |

| | | | |кузовів транспортних засобів |

| | | | |або контейнерів не повинні |

| | | | |потрапляти залишки корозійних|

| | | | |речовин, що містяться в |

| | | | |батареях |

------------------------------------------------------------------


Додаток 5
до пункту 6.2.5.2
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


^ ПРИКЛАДИ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОПРОВОДІВ
( zb040-04 )


Додаток 6
до пунктів 7.1.5. та 9.1
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


^ ДОПНВ - СВІДОЦТВО ПРО ПІДГОТОВКУ ВОДІЇВ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ
НЕБЕЗПЕЧНІ ВАНТАЖІ
( zc040-04 )


Додаток 7
до пункту 8.4
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


^ ЗВІТ ПРО АВАРІЮ


1. Дата аварії: .................................................

2. Час, коли сталась аварія: ....................................

3. Місце аварії (дорога, вулиця, кілометр дороги, перехрестя,
номер будинку або інша конкретна прив'язка): .....................

4. Небезпечні вантажі (вантаж), що перевозились: ................

5. Номер(и) ООН: ............................................. та

6. Відповідне відвантажувальне найменування вантажів (вантажу):
..................................................................

7. Тип тари (великогабаритної тари, контейнера середньої
вантажопідйомності для масових вантажів), в якій містились
вантажі: .........................................................

8. Тара (великогабаритна тара, контейнери середньої
вантажопідйомності для масових вантажів) пройшла належні
випробування та затвердження зразків типу:

( ) так,

( ) ні.

Код для позначення типу тари (контейнера середньої
вантажопідйомності для масових вантажів):

..................................................................

9. Тип транспортної одиниці, з якою сталася аварія (наприклад:
транспортний засіб, контейнер, автоцистерна, транспортний засіб з
цистерною, що знімається, цистерна, що переноситься,
контейнер-цистерна тощо): ........................................

10. Стислий опис аварії
а) Наслідки аварії (точний опис збитків):

..................................................................
..................................................................
..................................................................

б) Імовірні причини аварії (наприклад: технічні, дії людей,
погодні умови тощо):

..................................................................
..................................................................
..................................................................

в) Пропозиції заходів щодо запобігання подібним аваріям у
майбутньому:

..................................................................
..................................................................
..................................................................

11. Кількість небезпечних вантажів, що проникли назовні:
........ кг (т) ................. л (куб.м), якщо це радіоактивні
матеріали, - додатково вказати рівень активності: .......... Бк
та хімічний символ ізотопу: ...............

12. Характер аварії:
( ) проникнення небезпечного вантажу назовні,
( ) пожежа,
( ) вибух,
( ) вибух з наступною пожежею.

13. Загиблі (поранені) внаслідок небезпечних вантажів, що
проникли назовні:

( ) так,

( ) ні.

Кількість поранених: .......... Кількість загиблих: .........

14. Інші відомості:

..................................................................
..................................................................
..................................................................

Місто складання звіту: ..........................................
Дата складання звіту: ...........................................

Підпис: .....................................................

Додаток 8
до пункту 8.8
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


СВІДОЦТВО
^ ПРО ПІДГОТОВКУ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

CERTIFICATE
OF TRAINING AS SAFETY ADVISER FOR THE TRANSPORT
OF DANGEROUS GOODS


Свідоцтво N: ....................................................
Certificate N:

----

Розпізнавальний знак держави, яка видала свідоцтво: |UA|

Distinguishing sign of the State issuing the certificate: ----

Прізвище: .......................................................
Surname:

Ім'я та по батькові: ............................................
Forename(s):

Дата і місце народження: ........................................
Date and place of birth:

Громадянство: ...................................................
Nationality:

Підпис власника: ................................................
Signature of holder:

Дійсно до "___" ____________ 20____ р. для підприємств, що
перевозять небезпечні вантажі, а також для підприємств, що
здійснюють вантажно-розвантажувальні операції, пов'язані з таким
перевезенням:
Valid until ________________________ for undertakings which
transport dangerous goods and for undertakings which carry out
related loading or unloading:

--- по автомобільних --- по залізницях --- по внутрішніх

| | дорогах | | | | водяних шляхах

--- by road --- by rail --- by inland waterway

Видано: .........................................................
Issued by:

Дата: .......................... Підпис: ........................
Date: Signature:

Продовжено до: ................. Ким: ...........................
Extended until: By:

Дата: .......................... Підпис: ........................
Date: Signature:


Додаток 9
до пункту 9.1
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


СВІДОЦТВО
^ ПРО ДОПУЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ВИЗНАЧЕНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
( zd040-04 )


Додаток 10
до пункту 9.1
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


^ ФОРМАТ ПИСЬМОВИХ ІНСТРУКЦІЙ
НА ВИПАДОК АВАРІЇ АБО НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ


ВАНТАЖ

Указуються належне відвантажувальне найменування вантажу або
найменування групи вантажів, що характеризуються однаковими видами
небезпеки, клас небезпеки та номер ООН, а для групи вантажів -
номери ООН вантажів, яких стосуються ці інструкції.

Надається опис вантажу, обмежений вказівкою, наприклад,
фізичного стану з уточненням кольору та запаху для полегшення
виявлення витоку чи висипання.

^ ХАРАКТЕР НЕБЕЗПЕКИ

Подається стисле перерахування видів небезпеки:

основна небезпека;

види додаткової небезпеки, включаючи ймовірні сповільнені
ефекти та види небезпеки для навколишнього середовища;

реакція в результаті впливу вогню чи нагрівання (розкладання,
вибух, виділення токсичних газів тощо);

у відповідних випадках належить вказувати, що вантажі, які
перевозяться, вступають у небезпечну реакцію з водою.

^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Перелічуються засоби індивідуального захисту, призначені для
використання водієм.

ЗАХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ВОДІЄМ

Даються такі інструкції:

виключити двигун;

не використовувати відкриті джерела світла, не курити;

розставити попереджувальні знаки на дорозі та попередити
інших учасників дорожнього руху;

сповістити людей, що є поблизу, про небезпеку та
рекомендувати їм не заходити з підвітряної сторони;

якомога швидше повідомити Державтоінспекцію МВС України та
пожежну охорону.

^ ДОДАТКОВІ ТА (АБО) СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ВОДІЄМ

Для водія подаються інструкції щодо дій у разі незначного
витоку чи висипання вантажу з метою запобігання їх подальшому
поширенню, якщо цього можливо досягти без ризику для водія, а
також перелік обладнання, необхідного водію для вжиття заходів для
первинної ліквідації наслідків аварії залежно від класу небезпеки
(класів) вантажів, що перевозяться (наприклад: совкова лопата,
контейнер для зібраних вантажів, що просочились чи просипались,
тощо).

У відповідних випадках подаються належні інструкції та
перелік обладнання, необхідного для вжиття спеціальних заходів.

ПОЖЕЖА

Для водія подається інформація на випадок пожежі: має бути
зазначено, що водій не повинен боротися з пожежею, якщо вогнем
охоплено небезпечний вантаж.

^ ПЕРША ДОПОМОГА

Для водія вказується інформація на випадок контакту з
вантажем (ами), що перевозяться.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ............................................


Додаток 11
до пункту 9.1
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів

УЗГОДЖЕНО
Начальник відділу (відділення)
ДАІ МВС України

___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові і підпис)
М.П

"___" ___________ 20__ р.


^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

________________________________________________
(назва підрозділу Державтоінспекції МВС України)


Термін дії:

УЗГОДЖЕННЯ
маршрут дорожнього перевезення
небезпечного вантажу N ____


^ 1. ПО МАРШРУТУ:

-----------------------

2. Відповідне відвантажувальне |3. Транспортні засоби|

найменування вантажу: | |

|---------------------|

4. Клас (підклас) небезпечного вантажу: | |

|---------------------|

5. Ідентифікаційний номер небезпеки: | |

|---------------------|

6. Номер ООН: | |

|---------------------|

7. Маса вантажу: | |

-----------------------

8. Особливі умови:

9. Перевізник (юридична адреса, телефон):

10. Вантажовідправник (юридична адреса, телефон):

11. Вантажоодержувач (юридична адреса, телефон):

12. Зміни маршруту руху

------------------------------------------------------------------

|Дата |Дільниця, рух якою |Термін|Посада та |Підпис |

|внесення|дозволено |дії |прізвище |та |

|зміни | |зміни |працівника |печатка|

| | | |ДАІ, який вніс| |

| | | |зміни | |

|--------+-------------------------+------+--------------+-------|

| | | | | |

|--------+-------------------------+------+--------------+-------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

Відповідальність за ознайомлення та інструктаж водіїв
зазначених транспортних засобів з головними положеннями та
вимогами нормативних документів щодо перевезення небезпечних
вантажів на автомобільному транспорті, Правилами дорожнього руху
та пунктами цього узгодження покладається на:

__________________________________________________________________
(посада, прізвище ім'я та по батькові)

З вищевикладеним текстом узгодження, головними положеннями
та вимогами нормативних документів щодо перевезення небезпечних
вантажів на автомобільному транспорті та адміністративною
відповідальністю за їх порушення ознайомлені:

_______________________
(підписи)

{ Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }Додаток 12
до пункту 9.1
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


^ СКЛАД СВІДОЦТВА ПРО ЗАВАНТАЖЕННЯ КОНТЕЙНЕРА
У свідоцтві про завантаження контейнера обов'язково
вказується розпізнавальний номер контейнера та підтверджується, що
завантаження виконане відповідно до нижчезазначених умов:

контейнер був чистим, сухим та за зовнішнім виглядом
придатний для завантаження вантажу;

якщо партії вантажів включають вантажі 1-го класу небезпеки,
окрім підкласу 1.4, контейнер є конструктивно придатним для їх
перевезення;

вантажі, які мають бути розділені, не були укладені сумісно у
контейнер (без затвердження відповідного компетентного органу);

усі упаковки були оглянуті з метою виявлення зовнішніх
ушкоджень, витоку чи висипання; при цьому були завантажені тільки
неушкоджені упаковки;

барабани завантажені у вертикальному положенні, якщо
компетентний орган не розпорядився про інше;

усі упаковки належним чином укладені у контейнер та
закріплені;

у разі перевезення небезпечних вантажів навалом (насипом)
вантаж рівномірно розподілений по контейнеру;

контейнер та упаковки, що в ньому містяться, мають належне
маркування та знаки небезпеки;

якщо за хладогент використовується двооксид вуглецю (СО -
2
сухий лід), контейнер має зовні на місці, що добре оглядається,
маркування або попереджувальний знак з написом: "УСЕРЕДИНІ
^ НЕБЕЗПЕЧНИЙ ГАЗ СО (СУХИЙ ЛІД). ПЕРЕД ВХОДОМ РЕТЕЛЬНО
2

ПРОВІТРИТИ";
транспортний документ на небезпечні вантажі отримано на кожну
партію небезпечних вантажів, завантажену в контейнер.


Додаток 13
до пунктів 12.10 та 12.12
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів
( ze040-04 )


Додаток 14
до пунктів 12.18 та 12.19
Правил дорожнього
перевезення небезпечних
вантажів


Рисунок 1. Маркувальний знак для перевезення речовин при
високій температурі ( zf040-04 )

Рисунок 2. Знак, що попереджає про фумігацію ( zf040-04 )


{ Додаток 15 виключено на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 613 ( z0858-06 ) від 27.06.2006 }
7257923274751431.html
7258028128825955.html
7258127470543014.html
7258224260882557.html
7258306142957002.html